Banach Times – Kwiecień 2017

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania Banach Times 🙂

Reklamy

Banach Times – Marzec 2017

Mamy przyjemność poinformować, iż od marca br. rusza nasza nowa Gazetka Szkolna „Banach Times”, która będzie publikowana co miesiąc! W I wydaniu będziecie mieli Państwo możliwość m.in. przeczytania wywiadu przeprowadzonego z Panem Dyrektorem Michałem Dąbkowskim oraz mieszkańcami Internatu, a także zapoznania się ze sprawami szkolnymi czy lokalnymi. A to tylko garstka tego, co na Was czeka! Życzymy miłej lektury!:)

Gazetka: banach-times-03-2017

Skrzynka Walentynkowa 2017

Z okazji nadchodzących Walentynek, przedstawiciele Senatu Uczniowskiego umieścili w Szkolnej Bibliotece skrzynkę, do której można wrzucać Walentynki dla ukochanej osoby do końca stycznia 2017r. Zostaną one rozdane w ten wyczekiwany dzień jakim jest 14 luty. Kto wie, może kilka prostych zdań wywróci Twoje życie do góry nogami! 😉

Joker

W imieniu Senatu Uczniowskiego XLO, mamy przyjemność zaprezentować Państwu program Joker:

Joker jest formą nagrody za 95% lub 100% frekwencję ucznia w danym miesiącu nauki. Daje możliwość nie przyjęcia oceny z niezapowiedzianych prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych- w przypadku 95% frekwencji- w trakcie jednej wybranej przez siebie godziny lekcyjnej, a w przypadku 100% frekwencji- w przeciągu jednego, wybranego przez siebie dnia miesiąca. Joker należy zrealizować do końca roku szkolnego, w którym się go otrzymało. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzorami Joker’a.

REGULAMIN – JOKER

1. Joker jest formą nagrody za wysoką frekwencję ucznia w danym
miesiącu nauki.
2. W przypadku, gdy uczeń uzyska równą 100% frekwencją, otrzymuje
prawo do zrezygnowania z oceny za niezapowiedzianą pracę pisemną oraz
odpowiedź ustną z bieżącego materiału w ciągu wybranego przez siebie
jednego dnia nauki szkolnej na każdej lekcji.
3. W przypadku, gdy uczeń uzyska większą bądź równą 95% frekwencję,
otrzymuje prawo do zrezygnowania z oceny za niezapowiedzianą pracę
pisemną oraz odpowiedź ustną z bieżącego materiału w trakcie jednej
wybranej przez siebie lekcji.
4. W momencie, gdy uczeń posiada co najmniej jedno spóźnienie, Joker
nie jest przyznawany.
5. Joker będący nagrodą za 100% frekwencję należy przekazać
Nauczycielowi do podpisu z załączeniem konkretnej daty, natomiast za
95% frekwencję należy przekazać go bezzwrotnie do Nauczyciela
prowadzącego wybraną lekcję.
6. Joker należy wykorzystać do końca roku szkolnego w którym został
przyznany, to znaczy że nie trzeba go realizować w następnym miesiącu po
otrzymaniu.
7. Joker nie musi być zgłaszany na początku lekcji.
8. Joker jest ważny tylko jeżeli jest imienny oraz posiada pieczątkę szkoły
i podpis Opiekuna Senatu Uczniowskiego XLO.
9. Po Joker’a należy zgłosić się do przewodniczącego/ej Senatu XLO
w przeciągu 10 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca.
10. Joker przekazuje przewodnicząca/y Senatu Uczniowskiego XLO.11. Wzory Joker’ów dostępne są w sekretariacie XLO oraz na stronie
internetowej Senatu XLO w załączniku.